• آدرس
  • تهران - اتوبان شهید همت غرب- بلوار سردار جنگل - ابتدای کوچه شهید مرادی- پلاک 68 - طبقه دوم
  • تلفن
  • ۰۲۱-۴۴۴۴۰۸۲۵-۷

پنلهای پلی کریستال

پنلهای پلی کریستال

HNM45P-12 
45 وات
توان ماکزیموم
2.6 آمپر
جریان ماکزیموم
17 ولت
ولتاژ ماکزیموم
2.9 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
20.5 ولت
ولتاژ مدار باز
11*462*970
سایز
کاتالوگ محصول

HNM20P-12 
20 وات
توان ماکزیموم
1.16  آمپر
جریان ماکزیموم
17.5  ولت
ولتاژ ماکزیموم
1.29  آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21  ولت
ولتاژ مدار باز
25*500*350
سایز
کاتالوگ محصول

HNM10P-12  
10 وات
توان ماکزیموم
0.6  آمپر
جریان ماکزیموم
17.5  ولت
ولتاژ ماکزیموم
0.65  آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
25*282*335
سایز
کاتالوگ محصول

HNM 60 P-12 
60 وات
توان ماکزیموم
3.6 آمپر
جریان ماکزیموم
16.8 ولت
ولتاژ ماکزیموم
3.95 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
35*658*772
سایز
کاتالوگ محصول

HNM 55 P-12  
55 وات
توان ماکزیموم
3.15  آمپر
جریان ماکزیموم
17.5  ولت
ولتاژ ماکزیموم
3.3 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21.5 ولت
ولتاژ مدار باز
35*658*772
سایز
کاتالوگ محصول

HNM 50 P-12
50 وات
توان ماکزیموم
2.89 آمپر
جریان ماکزیموم
17.5 ولت
ولتاژ ماکزیموم
3.1 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21.5 ولت
ولتاژ مدار باز
35*658*772
سایز
کاتالوگ محصول

HNM120 P-12 
120 وات
توان ماکزیموم
7.11 آمپر
جریان ماکزیموم
17 ولت
ولتاژ ماکزیموم
7.54 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
23 ولت
ولتاژ مدار باز
35*674*1474
سایز
کاتالوگ محصول

HNM85P-12 
85 وات
توان ماکزیموم
4.85 آمپر
جریان ماکزیموم
17.5 ولت
ولتاژ ماکزیموم
5.2 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
35*534*1195
سایز
کاتالوگ محصول

HNM80P-12 
80 وات
توان ماکزیموم
4.58 آمپر
جریان ماکزیموم
17.5 ولت
ولتاژ ماکزیموم
5 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
35*534*1195
سایز
کاتالوگ محصول


پنلهای پلی کریستال
HNM45P-12
توان ماکزیموم 45 وات جریان ماکزیموم 2.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 2.9 آمپر ولتاژ مدار باز 20.5 ولت سایز
HNM20P-12
توان ماکزیموم 20 وات جریان ماکزیموم 1.16 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 1.29 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM10P-12
توان ماکزیموم 10 وات جریان ماکزیموم 0.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 0.65 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM 60 P-12
توان ماکزیموم 60 وات جریان ماکزیموم 3.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 16.8 ولت جریان اتصال کوتاه 3.95 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM 55 P-12
توان ماکزیموم 55 وات جریان ماکزیموم 3.15 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 3.3 آمپر ولتاژ مدار باز 21.5 ولت سایز
HNM 50 P-12
توان ماکزیموم 50 وات جریان ماکزیموم 2.89 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 3.1 آمپر ولتاژ مدار باز 21.5 ولت سایز
HNM120 P-12
توان ماکزیموم 120 وات جریان ماکزیموم 7.11 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 7.54 آمپر ولتاژ مدار باز 23 ولت سایز
HNM85P-12
توان ماکزیموم 85 وات جریان ماکزیموم 4.85 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 5.2 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM80P-12
توان ماکزیموم 80 وات جریان ماکزیموم 4.58 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 5 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز