• آدرس
  • تهران-خیابان شریعتی-ابتدای خیابان کلاهدوز
  • تلفن
  • ۰۳۵-۳۸۲۲۵۶۰۶

پنلهای پلی کریستال

پنلهای پلی کریستال

پنلهای پلی کریستال
HNM45P-12
توان ماکزیموم 45 وات جریان ماکزیموم 2.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 2.9 آمپر ولتاژ مدار باز 20.5 ولت سایز
HNM20P-12
توان ماکزیموم 20 وات جریان ماکزیموم 1.16 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 1.29 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM10P-12
توان ماکزیموم 10 وات جریان ماکزیموم 0.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 0.65 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM 60 P-12
توان ماکزیموم 60 وات جریان ماکزیموم 3.6 آمپر ولتاژ ماکزیموم 16.8 ولت جریان اتصال کوتاه 3.95 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM 55 P-12
توان ماکزیموم 55 وات جریان ماکزیموم 3.15 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 3.3 آمپر ولتاژ مدار باز 21.5 ولت سایز
HNM 50 P-12
توان ماکزیموم 50 وات جریان ماکزیموم 2.89 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 3.1 آمپر ولتاژ مدار باز 21.5 ولت سایز
HNM120 P-12
توان ماکزیموم 120 وات جریان ماکزیموم 7.11 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 7.54 آمپر ولتاژ مدار باز 23 ولت سایز
HNM85P-12
توان ماکزیموم 85 وات جریان ماکزیموم 4.85 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 5.2 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM80P-12
توان ماکزیموم 80 وات جریان ماکزیموم 4.58 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17.5 ولت جریان اتصال کوتاه 5 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز