• آدرس
  • تهران - اتوبان شهید همت غرب- بلوار سردار جنگل - ابتدای کوچه شهید مرادی- پلاک 68 - طبقه دوم
  • تلفن
  • ۰۲۱-۴۴۴۴۰۸۲۵-۷

پنلهای مونو کریستال

پنلهای مونو کریستال

HNM100M-12 
100 وات
 توان ماکزیموم
5.4 آمپر
جریان ماکزیموم
18.6 ولت
ولتاژ ماکزیموم
5.7 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
23 ولت
ولتاژ مدار باز
35*534*1324
سایز
کاتالوگ محصول

HNM85M-12 
85 وات
توان ماکزیموم
5  آمپر
جریان ماکزیموم
17  ولت
ولتاژ ماکزیموم
5.5 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
35*534*1195
سایز
کاتالوگ محصول

HNM80M-12 
80 وات
توان ماکزیموم
04.8 آمپر
جریان ماکزیموم
17 ولت
ولتاژ ماکزیموم
5.3 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
21 ولت
ولتاژ مدار باز
35*534*1195
سایز
کاتالوگ محصول

HNM250M-24 
250 وات
توان ماکزیموم
8.2 آمپر
جریان ماکزیموم
30.48 ولت
ولتاژ ماکزیموم
8.93 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
37.3 ولت
ولتاژ مدار باز
40*992*1640
سایز
کاتالوگ محصول

HNM200M-24 
200 وات
توان ماکزیموم
5.36 آمپر
جریان ماکزیموم
37.29 ولت
ولتاژ ماکزیموم
5.89 آمپر
جریان اتصال کوتاه 
45.48 ولت
ولتاژ مدار باز
35*808*1580
سایز
کاتالوگ محصول


پنلهای مونو کریستال
HNM100M-12
توان ماکزیموم 100 وات جریان ماکزیموم 5.4 آمپر ولتاژ ماکزیموم 18.6 ولت جریان اتصال کوتاه 5.7 آمپر ولتاژ مدار باز 23 ولت سایز
HNM85M-12
توان ماکزیموم 85 وات جریان ماکزیموم 5 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 5.5 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM80M-12
توان ماکزیموم 80 وات جریان ماکزیموم 04.8 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 5.3 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM200M-24
توان ماکزیموم 200 وات جریان ماکزیموم 5.36 آمپر ولتاژ ماکزیموم 37.29 ولت جریان اتصال کوتاه 5.89 آمپر ولتاژ مدار باز 45.48 ولت سایز
HNM250M-24
توان ماکزیموم 250 وات جریان ماکزیموم 8.2 آمپر ولتاژ ماکزیموم 30.48 ولت جریان اتصال کوتاه 8.93 آمپر ولتاژ مدار باز 37.3 ولت سایز