• آدرس
  • تهران-خیابان شریعتی-ابتدای خیابان کلاهدوز
  • تلفن
  • ۰۳۵-۳۸۲۲۵۶۰۶

پنلهای مونو کریستال

پنلهای مونو کریستال

پنلهای مونو کریستال
HNM100M-12
توان ماکزیموم 100 وات جریان ماکزیموم 5.4 آمپر ولتاژ ماکزیموم 18.6 ولت جریان اتصال کوتاه 5.7 آمپر ولتاژ مدار باز 23 ولت سایز
HNM85M-12
توان ماکزیموم 85 وات جریان ماکزیموم 5 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 5.5 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM80M-12
توان ماکزیموم 80 وات جریان ماکزیموم 04.8 آمپر ولتاژ ماکزیموم 17 ولت جریان اتصال کوتاه 5.3 آمپر ولتاژ مدار باز 21 ولت سایز
HNM200M-24
توان ماکزیموم 200 وات جریان ماکزیموم 5.36 آمپر ولتاژ ماکزیموم 37.29 ولت جریان اتصال کوتاه 5.89 آمپر ولتاژ مدار باز 45.48 ولت سایز
HNM250M-24
توان ماکزیموم 250 وات جریان ماکزیموم 8.2 آمپر ولتاژ ماکزیموم 30.48 ولت جریان اتصال کوتاه 8.93 آمپر ولتاژ مدار باز 37.3 ولت سایز