• آدرس
  • تهران -شریعتی-نبش خیابان شهید کلاهدوز- برج نگین قلهک واحد ۳۴
  • تلفن
  • ۰۲۱-۲۲۶۳۹۹۷۱

صادرات برق خورشیدی در قالب خرید تضمینی

صادرات برق خورشیدی در قالب خرید تضمینی

ازین پس علاوه بر خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو ، سرمایه گذاران می توانند برق خود را به کشورهای همسایه در قالب PPA به فروش برسانند.گفته می شود که سرمایه گذاران می توانند از امکانات و زیرساخت شبکه برق کشور جهت ترانزیت برق استفاده کنند.هزینه ترانزیت هم  مبلغی است که مالک نیروگاه برق تجدیدپذیر می بایست برای صادرات از نقطه مرجع شـبکه معـادل ۱۵ درصد متوسط وزنی نرخ صادرات سال قبل پرداخت نماید.با توجه به این مصوبه جدید درآمد ساتبا رشد چشمگیری خواهد داشت و ریسک سرمایه گذاری خرید تضمینی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

صادرات برق خورشیدی در قالب خرید تضمینی

ازین پس علاوه بر خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو ، سرمایه گذاران می توانند برق خود را به کشورهای همسایه در قالب PPA به فروش برسانند.گفته می شود که سرمایه گذاران می توانند از امکانات و زیرساخت شبکه برق کشور جهت ترانزیت برق استفاده کنند.هزینه ترانزیت هم  مبلغی است که مالک نیروگاه برق تجدیدپذیر می بایست برای صادرات از نقطه مرجع شـبکه معـادل ۱۵ درصد متوسط وزنی نرخ صادرات سال قبل پرداخت نماید.با توجه به این مصوبه جدید درآمد ساتبا رشد چشمگیری خواهد داشت و ریسک سرمایه گذاری خرید تضمینی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.