• آدرس
  • تهران -شریعتی-نبش خیابان شهید کلاهدوز- برج نگین قلهک واحد ۳۴
  • تلفن
  • ۰۲۱-۲۲۶۳۹۹۷۱

افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی برای مشترکان غیرخانگی

افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی برای مشترکان غیرخانگی

وی ادامه داد: براین اساس، امکان نصب سامانه های خورشیدی برای مشترکان غیرخانگی تا سقف 50 کیلووات فراهم شده است.
مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، اظهار داشت: مشترکان غیرخانگی می توانند از این پس نسبت به نصب سامانه های فتوولتاییک تا سقف 50 کیلووات اقدام کنند و از 50 درصد تسهیلات بلاعوض از محل عوارض برق برخوردار شوند.
میرهادی تصریح کرد: سقف نصب سامانه های خورشیدی برای مشترکان خانگی همچنان یک کیلووات است اما انشعاب های مشاع آنها از این قانون پیروی نمی کنند و مشترکان خانگی برای انشعاب های مشاع خود می توانند بیش از یک کیلووات سامانه خورشیدی نصب کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشترکان متقاضی با آغاز دور جدید ثبت نام از متقاضیان سامانه های خورشیدی از تسهیلات 50 درصد وام بلاعوض برخوردار می شوند.

 افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی برای مشترکان غیرخانگی

وی ادامه داد: براین اساس، امکان نصب سامانه های خورشیدی برای مشترکان غیرخانگی تا سقف 50 کیلووات فراهم شده است.
مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، اظهار داشت: مشترکان غیرخانگی می توانند از این پس نسبت به نصب سامانه های فتوولتاییک تا سقف 50 کیلووات اقدام کنند و از 50 درصد تسهیلات بلاعوض از محل عوارض برق برخوردار شوند.
میرهادی تصریح کرد: سقف نصب سامانه های خورشیدی برای مشترکان خانگی همچنان یک کیلووات است اما انشعاب های مشاع آنها از این قانون پیروی نمی کنند و مشترکان خانگی برای انشعاب های مشاع خود می توانند بیش از یک کیلووات سامانه خورشیدی نصب کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشترکان متقاضی با آغاز دور جدید ثبت نام از متقاضیان سامانه های خورشیدی از تسهیلات 50 درصد وام بلاعوض برخوردار می شوند.